ดอยกาดผี จุดกางเต้นท์และวิว 360

    

    วนอุทยานดอยกาดผี ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและแม่กกฝั่งขวา ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 6,250 ไร่ เป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สำคัญของราษฎรในท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว ตลอดจนเทศกาลและประเพณีต่างๆ

    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน รวมทั้งเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานดอยกาดผี เนื้อที่ 6,250 ไร่ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1509/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549

    ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก โดยมีความลาดชันประมาณ 30-45 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 1250-1300 เมตร

    ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37.7 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 1,805 มิลลิเมตร โดยจะมีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

    พรรณไม้และสัตว์ป่า พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ โดยมีไม้ยืนต้น กระจายเต็มพื้นที่ และมีไม้สักปะปนคละกับไม้อื่น เช่น เสี้ยว ก่อ ทะโล้ นอกจากนั้นยังมีพืชพวกกลุ่มเฟิน และกล้วยไม้หลากพันธุ์ขึ้นอยู่ตามบริเวณยอดดอยกาดผี สัตว์ป่าประกอบด้วย นกกระปูด นกกางเขนดง นกปรอดหัวโขน นกกะราง นกแอ่นบ้าน ไก่ป่า กระต่ายป่า อ้นเล็ก กระจ้อน กระแตธรรมดา กระรอก งูชนิดต่าง ๆ ตุ๊กแก จิ้งจก จิ้งเหลน คางคกบ้าน และกบห้วย จิงโจ้น้ำ เป็นต้น

    ที่ดอยกาดผี หลายๆสิ่งยังคงสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับเป็นที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายไปตามหาบางสิ่งบางอย่าง ไปสูดเอาอากาสบริสุทธิ์กับบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าอันเงียบสงบ นอนกางเต้นท์ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ไม่ต้องการแอร์ ไม่ต้องมีพัดลม แหงนมองท้องฟ้ายังคงเห็นพระจันทร์เกือบเต็มดวงคอยเป็นแสงไฟให้พอมองเห็นหน้ากันนิดหน่อย กับบรรยากาศนั่งคุยรอบกองไฟ บางคนก็นั่งดูดาว บรรยากาศแบบนี้มันมีอยู่จริง เพียงแต่เราต้องไปให้ถูกช่วงจังหวะและเวลาเท่านั้น เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวดอยกาดผี ปัจจุบันเป็นวนอุทยานดอยกาดผี อยู่ในความดูแลของสำนักงานบริหารป่าที่ 15 หรือสำนักงานป่าไม้เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกางเต้นท์ ชมวิว อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างตำบลห้วยชมภู อ.เมือง กับ ตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

    บ้านพัก และค่ายพักแรม ไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรมและพักผ่อนหย่อนใจหรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต็นท์ไปกางเอง

    แหล่งท่องเที่ยว ดอยกาดผี เป็นยอดเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,250 เมตร มีลำน้ำไหลลงสู่ชุมชน รอบยอดเขาเป็นป่าสมบูรณ์ร่มรื่น มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถชื่นชมทะเลหมอกได้

    ข้อมูลติดต่อ : วนอุทยานดอยกาดผี ต.ห้วยชมภู อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

    องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

    การเดินทาง :

    เส้นทางที่ 1 จากเชียงราย - แม่สรวย - วาวี จนถึงยอดดอยระยะทางประมาณ 100 กม.

    เส้นทางที่ 2 จากเชียงราย - ถ.แม่จัน-ท่าตอน ถึงอนามัยบ้านท่ามะแกงเลี้ยวซ้ายขึ้นไป ระยะทางก็ประมาณ 100 กม. พอๆกัน

    เส้นทางที่ 3 สำหรับคนชอบลุยหรือใช้รถ 4x4 เชียงราย - ผาเสริฐ - กกน้อย - กาดผี ประมาณ 30 กม.

ขอบคุณเนื้อหา / ภาพ จาก : chiangraifocus.com