ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรีและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ

    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน และระยะสั้น รุ่นที่ 45/ (1/2561) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

    นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 45 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริบาล หรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลักสูตรการจัดการสำนักงาน หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรเสริมสวยสตรี หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรนวดแผนไทยส่งเสริมสุขภาพ

    กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมีงานรองรับเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0-5372-3950 ต่อ 19 , 08-1961-6676

ข่าววันที่ 16 กันยายน 2560

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน

บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง

หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : ส.ปชส.ลำพูน / และ เชียงรายโฟกัสดอทคอม