ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงาน สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ

    ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ร่วมด้วย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.” กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรกร ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ภายในงานพบการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าเกษตรแปรรูปและผลไม้ การจำหน่ายกล้วยไม้ กิจกรรมถ่ายภาพกล้วยไม้สวยงามและกิจกรรมการสาธิตการเพราะพันธุ์กล้วยไม้

ระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 -21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาเชียงราย

พิเศษ!! สำหรับผู้เข้าร่วมงานรับกล้วยไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นของที่ระลึกกลับบ้าน ฟรีทุกวัน...

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แผนกการตลาด

คุณสุพัทรา สุริโยทัย (ปูนา) : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

โทรศัพท์: 0 5202 0999 ต่อ 1302 โทรสาร: 0 5202 0900 อีเมล: susupattra@cpn.co.th

http://www.CentralPlaza.co.th

http://www.facebook.com/centralplazachiangraifanpage

ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ เชียงรายโฟกัสดอทคอม